Teknoloji


Günümüzde inşaat sektöründe kullanıcı beklentilerinin hızla değiştiği görülmektedir. Bu değişimler kaçınılmaz olarak inşaat sektörünün yeni teknolojilere yönelmesini zorunlu kılmaktadır. Teknoloji alanında yapılacak yatırımlar ve getirileri sayesinde; inşaat maliyetlerini azaltmak ve çeşitlenen talep ve beklentilere cevap vermek mümkün olacaktır. Bu açıdan inşaat sektörünün geleceğinde teknolojik gelişmelerin kaçınılmaz olduğu söylenebilir.

Sektördeki yeniliklerin ve değişimlerin nedeni sadece maliyetler değildir. Sürdürülebilir kentleşme ve çevrenin korunması ve böylece kentleşmenin çevreye verdiği zararın en aza indirilmesi sektörde inovasyonu zorunlu kılmaktadır.

Bu nedenle DCC İnşaat, projelerin çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmeyi ve çevre dostu yeni binalar inşa etmeyi hedeflemektedir. Bunun için yenilikçi girişimleri benimsemiş ve çevreye duyarlı malzemeler kullanarak hedefe ulaşmaktadır.