Politikamız


HEDEFİMİZ

Yüklendiği işleri uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

YÖNETİM SİSTEMİMİZİN AMACI

Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesidir.

KALİTE POLİTİKASI

DCC olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek, çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak. Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak. Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak. Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak. Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak, bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.


ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla arıtım sektöründe öncü olmak. Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek. Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek, doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak. Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak, sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli olarak işletilmesini sağlamak. Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile "Sıfır Kaza" hedefine ulaşmak, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak. Bu amaçla tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamaktır.